ลงชื่อเข้าใช้งาน
การประชุมทางวิชาการประจำปี 2556
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร โครงสร้าง ข่าวกิจกรรม กล่องเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม สายตรง ติดต่อ

ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0 5387 3935, 0 5387 3937  และEmail : res_conference@mju.ac.th