ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 (ระดับชาติ)


ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2560 12:10:03     ที่มา : การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3125

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 (ระดับชาติ)

7-8 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560

             โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ในเว็ปไซต์ www.conference.mju.ac.th ในหัวข้อ "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์" พร้อมจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม มาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชีเลขที่ 375-0-55599-0 กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail :  res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.1  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่  24 พฤศจิกายน  2560       

             - บุคคลทั่วไป  คนละ  1,200 บาท

             - นักศึกษา     คนละ     800   บาท   

1.2 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังวันที่   24 พฤศจิกายน  2560

              - บุคคลทั่วไป  คนละ  1,500 บาท

              - นักศึกษา     คนละ  1,000 บาท   

เอกสารดาวโหลด: แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม / โครงการประชุมวิชาการ 2560 / กำหนดการการจัดงาน

 

             สามารถศีกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์ 0 5387 3411, 0 5387 3410, 08 6309 9373 โทรสาร 0 5387 3418  E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com

 

               สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการและมีชื่อขึ้นทะเบียนผู้เสนอผลงาน ที่ www.conference.mju.ac.th  จะประกาศผลผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560  โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้นำเสนอผลงานในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในบทคัดย่อและรายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560