รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย


ปรับปรุงข้อมูล : 7/6/2561 11:30:26     ที่มา : การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2098รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

 

หมายเหตุ:   สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการและมีชื่อขึ้นทะเบียนผู้เสนอผลงาน ที่ www.conference.mju.ac.th  จะประกาศผลผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561  โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้นำเสนอผลงานในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในบทคัดย่อและรายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561