รายชื่อและสถานะ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2561


ปรับปรุงข้อมูล : 7/6/2561 11:30:22     ที่มา : การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 456

ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561  

 

ลำดับที่               ชื่อ - สกุล                            หน่วยงาน              

การชำระค่าลงทะเบียน  

1.

 

 

   : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

   : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

   : ยังไม่ได้ดำเนินการครบกระบวนการ

 

ข่าวล่าสุด

แจ้งสำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้จัดส่งหลักฐานการการลงทะเบียน (สลิปเงินโอน)

7/12/2561 15:05:38
205

รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

30/11/2561 15:18:39
4348

รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

30/11/2561 15:18:24
3731

รายชื่อและสถานะ ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ) ประจำปี 2561

30/11/2561 15:16:08
1288

หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 และหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6/11/2561 9:49:34
524

การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ)

30/10/2561 12:56:25
5609

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30/10/2561 12:56:10
3431

รายชื่อและสถานะ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2561

7/6/2561 11:30:22
457