แจ้งสำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้จัดส่งหลักฐานการการลงทะเบียน (สลิปเงินโอน)


ปรับปรุงข้อมูล : 7/12/2561 15:05:38     ที่มา : การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 204

        ประกาศ!!!  สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารแต่ยังไม่ได้จัดส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาให้กับการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ขอความอนุเคราะห์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางหมายเลข 053-873410 หรือจัดส่งหลักฐานการโอนค่าสมัครมาที่ res_conference@mju.ac.th  ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการคงค้างจัดส่งหลักฐานการโอนค่าสมัคร ดังนี้

     ลำดับ                            วันที่โอน                                     จำนวนเงิน                
1 20  กรกฎาคม  2561 1,200
2 23  กรกฎาคม  2561 2,500
3 27  กรกฎาคม  2561 3,000
4 28  กรกฎาคม  2561 2,500


ข่าวล่าสุด

แจ้งสำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้จัดส่งหลักฐานการการลงทะเบียน (สลิปเงินโอน)

7/12/2561 15:05:38
205

รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

30/11/2561 15:18:39
4348

รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

30/11/2561 15:18:24
3730

รายชื่อและสถานะ ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ) ประจำปี 2561

30/11/2561 15:16:08
1288

หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 และหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6/11/2561 9:49:34
523

การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ)

30/10/2561 12:56:25
5609

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30/10/2561 12:56:10
3431

รายชื่อและสถานะ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2561

7/6/2561 11:30:22
456