สาขาสัตวศาสตร์ ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 9/11/2560 8:11:29     อ่าน : 20918

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560 

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์

ลำดับที่   รหัส    บทความ      ชื่อผลงาน          ผู้ส่งผลงาน     ลงทะเบียน  

ตรวจประเมิน
(ผู้ทรงฯ) 

ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข
รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.   P: 1(2-1) แนวทางในการปรับปรุงสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ในระยะช่วงท้าย
ของการเลี้ยงโดยการเสริมโปรไบโอติก พลังงานใช้ประโยชน์ได้และการปรับสมดุลย์ระดับกรดอะมิโนที่ย่อยได้
 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
สร้อยสุวรรณ
                    

  

         
2.   P: 1(2-2) ผลของการป้อนยาเม็ดจากสารสกัดใบพลูในสุกรดูดนมท้องร่วง อ. สพ.ญ. ดร.กุลิสรา
มรุปัณฑ์ธร
                          
   3.   P: 1(2-3) ผลของผงถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ นายรชานนท์ ธนภัทรพงศ์                          
  4.   P: 1(2-4) การใช้เศษเหลือและผลพลอยได้ของต้นข้าวโพดเป็นอาหารหมักสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง นายทิวานนท์ เสตเขตต์                              
   5.   P: 1(2-5) องค์ประกอบทางเคมีของกากผลปาล์มน้ำมันและการนำไปใช้ในอาหารไก่พื้นเมือง น.ส.สุรีรัตน์ ถือแก้ว                              

 

 

  : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

      : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560

 : ไม่ผ่านการพิจารณา

หมายเหตุ: สำหรับผู้เสนอผลงานที่ได้ส่งผลการแก้ไขให้กับทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 แล้วนั้น ทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 จะนำผลการแก้ไขของท่านจัดส่งให้กับกรรมการฝ่านวิชาการเพื่อตรวจสอบการแก้ไขผลงาน และจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง ภายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน  2560