วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2561 14:27:01     อ่าน : 18056

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2561  

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับที่  รหัส   บทความ                              ชื่อผลงาน                                                          ผู้ส่งผลงาน                สังกัด   ลงทะเบียน     ตรวจประเมิน
(ผู้ทรงฯ)  
ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข
รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.     P: 3-1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำจากการแช่อิ่มแห้ว อ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ           

 

 

   : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว / ผ่านการพิจารณา

   : อยู่ระหว่างการพิจารณา 

   : ยังไม่ได้ดำเนินการครบกระบวนการ

   : ไม่ผ่านการพิจารณา